امروز: ۱۰ بهمن، ۱۳۹۳
شرکت کاشی صدف سرام استقلال آباده شرکت کاشی صدف سرام استقلال آباده شرکت کاشی صدف سرام استقلال آباده شرکت کاشی صدف سرام استقلال آباده شرکت کاشی صدف سرام استقلال آباده شرکت کاشی صدف سرام استقلال آباده شرکت کاشی صدف سرام استقلال آباده
اولین شرکت بورسی در آباده

متن نامه شرکت به نماینده محترم آقای زارع، و نامه ایشان به وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت

بدین‌وسیله نامه ارسالی شرکت به نماینده محترم شهرستان آباده در مجلس شورای اسلامی، آقای دکتر زارع و هم‌چنین نامه آقای زارع به وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت به اطلاع شما سهامداران گرامی می‌رسد:

برای دیدن تصاویر در اندازه بزرگ‌تر بر روی آن کلیک کنید.

sadafceramtodrZare

نامه شرکت کاشی به نماینده محترم شهرستان آباده، آقای زارع

 

 

DrZaretoVazirSanat

نامه آقای زارع به وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت

 

آگهی مناقصه عمومی فنداسیون اسپری

آگهی مناقصه عمومی(۱۱۶/۱۰۸/۹۳)

(فنداسیون اسپری کارخانه کاشی صدف سرام استقلال آباده)

شرکت کاشی صدف سرام استقلال آباده در نظر دارد اجرای فنداسیون اسپری کارخانه کاشی، واقع در فاز دوم شهرک صنعتی شهرستان آباده را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا بدینوسیله از کلیه پیمانکاران که در این خصوص فعالیت دارند، دعوت می­گردد جهت دریافت اسناد مناقصه به واحد امور پیمانکاران شرکت کاشی صدف سرام استقلال آباده واقع در چهار راه جوادیه مراجعه و پس از تحویل اسناد، پیشنهاد قیمت خود را در پاکت درب بسته حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ ۱۵/۰۸/۹۳ به واحد بازرگانی شرکت تحویل نمایند .

شرایط:

۱- واریز مبلغ ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال به حساب ۰۱۰۷۲۴۲۷۷۰۰۰۳ بانک ملی بنام شرکت کاشی صدف سرام استقلال آباده جهت شرکت در مناقصه.

۲- ارائه رزومه کاری و مدارک مربوط به تجهیزات.

۳- شرکت در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار می باشد.

۴- به پیشنهادات ناقص و مبهم ترتیب اثر داده نخواهد شد .

۵-­ در صورت انصراف برنده مناقصه از انجام کار، مبلغ پرداختی جهت شرکت در مناقصه به نفع شرکت ضبط خواهد شد.

۶-تاریخ بازگشایی پیشنهادات ۱۷/۰۸/۹۳ می باشد.

 

فایل‌های مورد نیاز:

» اسناد مناقصه فنداسیون اسپری

» نقشه فنداسیون اسپری